පළතුරු සලාදයක් (කස්ටඩ් මිශ්‍රණයක්)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ටින්කිරි මේස හැඳි 02 ක්
  • සීනි මේස හැඳි 02 ක්
  • වැනිලා ස්වල්පයක්
  • කිරි කෝප්ප එක හමාරක්
  • කස්ටඩ් පවුඩර් මේස හැන්ඳක්
  • ඉදුණු අඹ ගෙඩියක්
  • අන්නාසි ගෙඩියක්
  • ගස්ලබු
  • දෙහි යුෂ

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කිරි වලින් ටිකක් බඳුනකට දමා එයට කස්ටඩ් පවුඩර් දමා දිය කරන්න.දැන් ඉතිරි කිරි තවත් බඳුනකට දමා සීනි එක්කර ලිප තබන්න.එය උණුවන විට දිය කරගත් කස්ටඩ් පවුඩර් මිශ්‍ර කර අඩු ගින්දරේ උකුවන තුරු පිස ගන්න. ඉදුණු අඹ, අන්නාසි, ගස්ලබු, හතරැස් හැඩයට කපා වෙන වෙනම භාජන වල තබන්න.අඹ හා ගස්ලබු වලට දෙහි ඇඹුල් ස්වල්පය බැගින් දමන්න.දැන් තමන්ට කැමති පළතුරු වර්ගයක් ගෙන ඒ මත කස්ටඩ් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දමා ආහාරයට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!