ප්‍රයිඩ් රයිස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තායි හාල් හෝ සම්බා හාල් කිලෝවක්
 • කොටු කැපූ කැරට් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 250 ක් හෝ හතරැස්ව කැපූ කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • හොඳින් ගසා බැදගත් බිත්තර 03 ක්
 • පොඩියට කැපූ ලූණු කොළ ග්‍රෑම් 250 ක්
 • එළවළු තෙල් කෝප්ප භාගයක්
 • පොඩියට කැපූ සැල්දිරි ස්වල්පයක්
 • සෝයා සෝස් මේස හැන්ඳක්
 • අඹරාගත් ඉඟුරු, සුදුලූණු
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

 

 

සාදන ක්‍රමය –

 • හාල් ටික සෝදා ලුණු දමා ලිප තබන්න.තාච්චියක් ලිප තබා තෙල් එක්කර රත්වූ පසු කුකුල් මස්, කැරට්, ඉඟුරු, සුදුලූණූ දමා සැල්දිරි හා ලූණූ කොළ ද දමා බැදගන්න.එය බැදීගෙන එන විට බත් ස්වල්පය බැගින් දමමින් කවලම් කරන්න.සෝයා සෝස් ද බිත්තර ද කවලම් කර බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!