පාන් පුඩිම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ටින්කිරි ටින් භාගයක්
  • කිරි කෝප්ප 02 ක්
  • බටර් ග්‍රෑම් 25 ක්
  • ගසාගත් බිත්තර 02 ක්
  • සුල්තානා ග්‍රෑම් 50 ක්
  • සාදික්කා කුඩු ඉතා ස්වල්පයක්
  • ත්‍රිකෝණ හැඩයට කැපූ පාන්පෙති 06 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පාන්පෙති වල දෙපැත්තේ බටර් ගා අවන් එකේ දැමිය හැකි හතරැස් තැටියක අසුරන්න.පාන් පෙති අතරෙහි තිබෙන හිඩැස් වල වියළි මිදි පුරවන්න.ටින්කිරි, කිරි, බිත්තර හා සාදික්කා කුඩු මිශ්‍ර කර මෙම මිශ්‍රණය බටර් තැවරූ පාන් මත වත්කර සෙන්ටිග්‍රේට් අංශක 180 ක උෂ්ණත්වය ඇති අවන් එකක දමා රන්වන් පැහැ වන තුරු විනාඩි 35 ක් පමණ බේක් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!