පැණි කොමඩු හා දොඩම් මිශ්‍ර බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පැණි කොමඩු ග්‍රෑම් 250 ක්
  • දොඩම් ගෙඩි 02 ක්
  • අයිස් කැට 05 ක්
  • අයිස් වතුර වීදුරු භාගයක්
  • සීනි හා ලුණු රස අනුව

සාදන ක්‍රමය –

  • කොමඩු වල පොතු ඉවත් කර කුඩා කැබලි කර ගන්න.දොඩම් වල යුෂ ද එකතු කර ගන්න.කොමඩු කැබලි, දොඩම් යුෂ, අයිස් වතුර, සීනි, ලුණු හා අයිස් කැට දමා බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.උකු ගතිය අවශ්‍ය තරමට අයිස් වතුර එක් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!