පැෂන් ලෙලි දෝසි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පැෂන් ගෙඩි 03 ක පමණ ලෙලි
  • සීනි ග්‍රෑම් 125 ක්
  • කලරින් බිංදුවක්
  • එනසාල් කරලක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පැෂන් ලෙලි සෝදා වණ්ඩුවේ තම්බා ගන්න.සීනි ලිපතබා තලාගත් එනසාල්, කලරින් එකතු කරන්න.කුඩාවට කපාගත් පැෂන් ලෙලි දමා කවලම් කරමින් උකු පදමට එන තුරු පිසගන්න.ඉන්පසු ලිපෙන් බා නිවුනු පසු බෝතල් වල අසුරා ගන්න.

Wed, 19 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!