පෑන් කේක් බුරියානි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හරක් මස් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රට ලූණූ ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • බිත්තරයක්
 • බේකන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කුඩා චීස් කෑල්ලක්
 • මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැන්ඳක්
 • සෝයා සෝස් මේස හැඳි භාගයක්

පෑන් කේක් බැටරය සඳහා

 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 125 ක්
 • බිත්තරයක්
 • අයිස් වතුර කෝප් එකහමාරක්
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • පිටි, අයිස් වතුර හා බිත්තර එකට දමා ගසා ගන්න.ඉන්පසු ලුණු එක් කරන්න.දැන් මෙයින් පෑන් කේක් සාදා ගන්න.ඉන්පසු මස් තම්බා අඹරා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා රත්වන විට ඉඟුරු හා සුදු ලූණු දමා බැදෙන විට ලූණු හා අමු මිරිස් එක් කරන්න.සෝයා සෝස් දමන්න.ඉන්පසු අඹරාගත් මස් දමා කවලම් කර අවශ්‍ය පමණ ලුණු, ගම්මිරිස් හා මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න.තක්කාලි සෝස් ද දමා ග්‍රේට් කරගත් චීස් දමා ලිපෙන් ඉවතට ගන්න.දැන් දීසියක් ගෙන යටට පෑන් කේක් තබා ඒ මත සාදාගත් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දමන්න.ඊට උඩින් තවත් පෑන් කේක් එකක් තබන්න.නැවත මිශ්‍රණය දමන්න.මේ අයුරින් තට්ටු කීපයක් තබා උඩටම පෑන් කේක් එකක් තබා වසන්න.බිත්තර දෙක ගසා ලුණු හා ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් එකතු කර එම මිශ්‍රණය පෑන් කේක් එක උඩින් වත් කර උණුසුම් පෝරනුවක පැය භාගයක් පමණ පුළුස්සා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!