පිට්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පිටි ග්‍රෑම් 100 ක්
  • සිහින්ව ගා ගත් පොල්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පිටි බඳුනකට දමා මදක් රන්වන් පැහැයට බැද ගන්න.පොල් වලට ලුණු මිශ්‍ර කර පිටි සමඟ කවලම් කර ස්ටීමරයකට හෝ පිට්ටු බම්බුවකට දමා වාෂ්පයෙන් තම්බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!