පිපිඤ්ඤා බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සුද්ද කර කපාගත් පිපිඤ්ඤා ග්‍රෑම් 200 ක්
  • උතුරුවා නිවාගත් වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක්
  • ලුණු හා දෙහි

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පිපිඤ්ඤා පොතු හැර කෑලි කපා බ්ලෙන්ඩර් කරන්න.ඊටම වතුර, ලුණු හා දෙහි එක්කර මිශ්‍රණය පෙරා ශීතකර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!