පීසා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • මාගරින් මේස හැඳි 02 ක්
 • ස්ටොක් සාරය කෝප්ප එක හමාරක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 04 ක්
 • කෝන් පිටි මේස හැන්ඳක්
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • ඊස්ට් තේ හැඳි භාගයක්
 • ලුණු
 • බී ලූණු ස්වල්පයක්
 • සුදු ලූණු
 • අමු ඉඟුරු
 • ඔරිගාගෝ තේ හැඳි භාගයක්

 

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පිටි වලට ඊස්ට්, ලුණු, වතුර හා මාගරින් දමා හොඳින් අත් ගසන්න.පසුව එය පැය භාගයක් පමණ පිපෙන්නට තබන්න. ඉන්පසු තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු එයට දමා බැද ගන්න.පසුව එයට බී ලූණු, සෝස්, සීනි, ස්ටොක් සාරය (වතුර ස්වල්පයක් සමඟ දියකරගත් කෝන් පිටි), ලුණු පිළීවෙලින් දමා හොඳින් කවලම් කර උකු වූ පසු ඔරිගාගෝ මිශ්‍ර කර ගන්න.අනතුරුව පිටි මිශ්‍රණය ගෙන තුනීවට රවුම් හැඩ සාදා  ඒවාට ඔරිගාගෝ මිශ්‍රණය සමඟ (කැමති පිරවුමක් දමා) ඊටත් උඩින් අවශ්‍ය නම් මොසරැල්ලා චීස් ද සූරා දමා අවසානයේ උඳුනක දමා විනාඩි 30 ක් පමණ බේක් කරන්න.( පීසා සඳහා පිරවුම පිළියෙල කිරීමේදී කැබලි කපාගත් කුකුල් මස්, මාළු, මිරිස්, බී ලූණු, තක්කාලි, ඉස්සන්, හතු හා මාළු මිරිස් එක්කර ගත් මිශ්‍රණයක් තෙම්පරාදුවට සාදා ගත හැකිය)

Wed, 19 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!