පුළුස්සා ගත් මාළු සලාද

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සාලයෝ ග්‍රෑම් 500 ක්
  • ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්
  • ලූණු ග්‍රෑම් 150 ක්
  • අමුමිරිස් කරල් 03 ක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්
  • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
  • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 03 ක්
  • සලාද කොළ ග්‍රෑම් 100 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • මාළු සුද්ද කිරීමේදී කොරපොතු හා වලිගය ඉතිරි කර සෝදා කහ කුඩු හා ලුණු තවරා ගන්න.කඩදාසියක තබා තෙත සිදුවා ගන්න.ඉන්පසු රොටී තැටියක් ලිප තබා තෙල් ස්වල්පයක් දමා රත් කර සාලයෝ ඒ මතින් තබා දෙපැත්ත පුළුස්සා ගන්න.හොඳින් පිලිස්සුණු පසු පිහි තුඩකින් කොරපොතු සූරා දමන්න.ඉන්පසු කුඩාවට කපා ගත් ලූණු සහ අමු මිරිස්, ලුණු, ගම්මිරිස් සහ දෙහි ඇඹුල් දමා අතින් පොඩි කර ගන්න.පිඟානක් මත සලාද කොළ අතුරා ලූණු මිශ්‍රණය ඒ මත දමා එය උඩින් සාලයින් අතුරා තක්කාලි සෝස් උඩින් දමා කෑම මේසයට යවන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!