පොල් මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සිහින්ව ගා ගත් පොල් ගෙඩියක්
 • සිහින්ව ලියූ රතු ලූණු ගෙඩි කීපයක්
 • ඉදුණු අමු මිරිස් ගෙඩි කීපයක්
 • කරපිංචා ඉත්තක්
 • උලුහාල් ස්වල්පයක්
 • කුරුඳුපොතු ස්වල්පයක්
 • ගොරක කැබලි 02ක්
 • අබ ඇට ටිකක්
 • කහ කුඩු ටිකක්
 • තුනපහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • දෙහි ගෙඩියක්
 • ලුණු දියර

සාදන ක්‍රමය –

 • අඹරා ගන්නා ලද අබ, කහ කුඩු, තුනපහ කුඩු සහ දෙහි ගෙඩියේ ඇඹුල්ද යොදා ගාගත් පොල් ටික අතින් පොඩි කර මිශ්‍ර කර ගන්න.මිරිස් හැර ඉතිරි ද්‍රව්‍ය සියල්ල භාජනයකට දමා වතුර පීරිසි කෝප්පයක් දමා ගන්න.මිරිස් ටික අඹරා ඊට මිශ්‍ර කරන්න.දැන් භාජනය ලිප තබා වසා ගින්දර දමන්න.එහි වතුර ¾ ක් පමණ සිඳුනු විට පොල් මිශ්‍රණය දමා මිනිත්තු 05ක් පමණ මද ගින්නේ කූරු ගාමින් මලවා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!