පොළොස් රොටී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පොළොස් ගෙඩියක්
  • පාන් පිටි
  • පොල්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පොළොස් ගෙඩිය කෑලි කපා තම්බා ගන්න.ඉන්පසු එම කෑලි වංගෙඩියේ දමා කොටා එයට පාන්පිටි හා ලුණු මිශ්‍ර කර රොටී සාදන ආකාරයටම රොටී සාදා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!