බටු මෝජු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බටු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රතු ලූණූ ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • වියළි මිරිස් කරල් 05 ක්
 • හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ඉඟුරු පෙත්තක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • අබ මේස හැඳි 02 ක්
 • සීනි මේස හැඳි භාගයක්
 • විනාකිරි මේස හැඳ 02 ක්
 • තෙල්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය-

 • තෙල් ලිප තබා දෙකට පලාගත් අමු මිරිස් බදින්න.නැවත තෙල් ලිප තබා රත්වන විට කපාගත් බටු බැදගන්න.සුද්ද කරගත් ලූණු, හා හාල්මැස්සන් ද බැදගන්න.දැන් තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා අඹරාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු එක්කර බැදගත් වියළි මිරිස් ද විනාකිරි ද  දමා උයා සීනි හා ලුණු එක්කර ගන්න.බැදගත් ලූණූ, බටු, හාල්මැස්සන් හා අමු මිරිස් එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!