බණ්ඩක්කා වලින් රසවත් මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බණ්ඩක්කා ග්‍රෑම් 250 ක්
  • රතු ලූණූ ගෙඩි 03 ක් 04 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • අබ ස්වල්පයක්
  • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්
  • ගම්මිරිස් ඇට කීපයක්
  • පොල් මිටක්
  • කරපිංචා
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

බණ්ඩක්කා කරල් කුඩා රවුම් වලට කපා වතුර හා ලුණු ස්වල්පයක් එක් කර ලිප තබන්න.ඉතිරි ද්‍රව්‍ය සියල්ලම ගලේ අඹරා ගන්න.බණ්ඩක්කා මදක් තැම්බෙන විට අඹරා ගත් මිශ්‍රණය එයට එක් කර ලිපෙන් බා දෙහි ස්වල්පයක් කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!