බණ්ඩක්කා සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බණ්ඩක්කා කරල් 09 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 05 ක්
  • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
  • උම්බලකඩ කුඩු ස්වල්පයක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
  • විනාකිරි ස්වල්පයක්
  • පොල්කිරි මේස හැන්ඳක්
  • දෙහි ගෙඩියක්
  • අවශ්‍ය පමණ ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බණ්ඩක්කා කරල් ඔබ කැමති ප්‍රමාණයට කපා වාෂ්පයෙන් තම්බා ගන්න. බීලූණු හා අමු මිරිස් සිහින්ව ලියා එයට එක්කර ගන්න.ඉන්පසු ඊට උම්බලකඩ කුඩු, ලුණු, දෙහි, පොල් කිරි හා විනාකිරි ආදිය කවලම් සම්බෝලය පිලියෙළ කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!