බැදගත් අඹ ව්‍යංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අමු අඹ ගෙඩි දෙකක්
 • රතුලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • අමුමිරිස් කරල් 02 ක්
 • උම්බලකඩ කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • කරපිංචා
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • කෑලි මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • මිටි කිරි කෝපපයක්
 • ලුණු
 • බැදීමට තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අඹ පොතු හැර සෝදා කැබලි වලට කපා ගන්න.කපා ගත් අඹ ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.වෙනත් භාජනයක් ලිප තබා එයට තෙල් ස්වල්පයක් දමා රත් වන විට පෙති කපා ගත් ලූණු, අමුමිරිස්, උම්බලකඩ, කරපිංචා දමා තෙම්පරාදු කර ගන්න.කහ කුඩු, කෑලි මිරිස් හා බැදගත් අඹ කැබලි ද දමා මැලවෙන්නට හරින්න.ඉන්පසු එයට මිටි කිරි හා පදමට ලුණු දමා උතුරුවා හිඳෙන්නට හරින්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!