බැදගත් නෙළුම් අල සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සෝදා සිහින්ව කපා ගත් නෙළුම් අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සිහින්ව කැපූ රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මදය ඉවත් කර සිහින්ව දිග අතට කැපූ තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • දිග අතට කැපූ අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලක්
 • ඔලිව් තෙල් තේ හැන්ඳක්
 • කහ
 • දෙහි
 • ලුණු
 • පොල්තෙල් අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සෝදා කපාගත් නෙළුම් අල වලට කහ හා ලුණු ස්වල්පයක් අතඟා ගැඹුරු තෙලේ බැද තෙල් බේරා ගන්න.අමු මිරිස්, රතු ලූණු, ලුණු හා සියළු කුළු බඩු එකතු කර බැදගත් නෙළුම් අලද මිශ්‍ර කර ගන්න.තක්කාලි හා දෙහි යුෂ කවලම් කර ආහාරයට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!