බැද උයා ගත් අළු කෙසෙල් මාළුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අළු කෙසෙල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කපා බැදගත් රතු ලූණු මේස හැඳි 02 ක්
 • කපා බැදගත් අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • උම්බලකඩ කෑලි මේස හැන්ඳක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප 02 ක්
 • අවශ්‍ය නම් තම්බා ගත් ග්‍රීන් පීස්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අළු කෙසෙල් පොතු ඉවත් කර සෝදා හතරැස් කැබලි වලට කපා කහ ස්වල්පයක් අතඟා තෙලෙන් බැදගන්න. කහ කුඩු, තුනපහ කුඩු, උම්බලකඩ, ලූණු, කිරි සමඟ එකතු කර ලිප තබා උතුරුවා ගන්න.එයට රම්පෙ, කරපිංචා එක්කර උතුරන විට බැදගත් අළු කෙසෙල්, අමු මිරිස්, ලුණු, ග්‍රීන් පීස් එක්කර හිඳෙන්නට හරින්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!