බිත්තර ඔම්ලට් කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බිත්තර 03 ක්
  • කපාගත් ලූණු ග්‍රෑම් 10 ක්
  • සිහින්ව කැපූ අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • කඩල පිටි මේස හැන්ඳක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්
  • ලියාගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්
  • තෙල් මේස හැන්ඳක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

බිත්තර කඩා බඳුනකට දමන්න.බිත්තර ගසා කඩල පිටි දමා නැවතත් ගසන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා රත්වන විට ලූණු, කරපිංචා, අමු මිරිස් බැදගන්න.බැදෙන විට බිත්තර මිශ්‍රණය, ලුණු, ගම්මිරිස් එක් කර මද ගින්නේ තැම්බෙන්නට හැර දෙපැත්ත දමා තැම්බෙන්නට හරින්න.එය අඟලේ පමණ කෑලි වලට කපන්න.අවන් එකක තබන්නේ නම් සෙන්ටිග්‍රේට් 150 ක උෂණත්වයේ විනාඩි 10 ක් පමණ බේක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!