බිත්තර ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බිත්තර 05 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • ලොකු ලූණු ගෙඩියක්
 • රම්පෙ
 • සුදු ලූණු බික් 03 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කරපිංචා
 • කහ
 • තුනපහ කුඩු
 • මිරිස් කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • අබ ඇට ටිකක්
 • පොල්කිරි ටිකක්
 • තෙල්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බිත්තර හොඳින් ගසා ඇලුමිනියම් දීසියකට දමා වාෂ්පයෙන් තම්බා ගන්න.තම්බාගත් බිත්තර කෑලි වලට කපා ගන්න.ඉන්පසු තක්කාලි, බී ලූණු, රම්පෙ,කරපිංචා, කහ, තුනපහ, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, අමු මිරිස්, ලුණු බඳුනකට දමා කවලම් කරන්න. තෙල් ස්වල්පයක් රත්කර අබ පිපිරෙන්නට දමා සිහින්ව කැපූ සුදු ලූණු තෙලට දමා රන්වන් පාට වනතුරු බැදෙන්නට හරින්න.මුලින් සකසා ගත් මිශ්‍රණය තෙලට දමා පොල්කිරි ද එක්කර මද ගින්නේ පිස මිශ්‍රණය උකුවේගෙන එන විට බිත්තර කැබලි ද එක්කර රස අනුව ලුණු ද එක්කර ගන්න.

Mon, 24 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!