බිත්තර හා බේකන් මිශ්‍ර බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බාස්මතී හාල් ග්‍රෑම් 500 ක්
  • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
  • තම්බාගත් බිත්තර 02 ක්
  • ගසාගත් බිත්තර 02 ක්
  • බේකන් ග්‍රෑම් 100 ක්
  • සෝයා සෝස් මේස හැන්දක්
  • අමු ඉඟුරු හා සුදුලූණු ස්වල්පයක්
  • අවශ්‍ය පමණ ලුණු
  • සුප් කැට 02 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • සුප් කැට 02 ක් දමා බත බෙරි නොවන සේ පිස ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා රත්වන විට අමු ඉඟුරු හා සුදු ලූණු දමා බැදගන්න.එයට බේකන්, පෙති කපාගත් බී ලූණු, ගසාගත් බිත්තර පිලිවෙළින් දමා එක්කර බැදගන්න. අනතුරුව පිස ගත් බත තෙලට එක්කර රස අනුව ලුණු, ගම්මිරිස්, සෝයා සෝස් එක්කර ගන්න.තම්බාගත් බිත්තර භාවිතයෙන් බත සරසා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!