බීට්රූට් සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බීට්රූට් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • කුඩාවට කැපූ ලොකු ලූණු ගෙඩි 02 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
  • උම්බලකඩ තේ හැඳි 02 ක්
  • ලුණු
  • ගම්මිරිස් කුඩු
  • දෙහි ඇඹුල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බීට්රූට් තම්බා කුඩාවට කපා ගන්න. ලූණු, අමු මිරිස්, ගම්මිරිස් හා දෙහි ඇඹුල්, උම්බලකඩ හා ලුණු දමා මිශ්‍ර කර කපාගත් බීට්රූට් එයට එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!