බීට් රූට් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බීට්රූට් අල ග්‍රෑම් 250 ක්
  • විනාකිරි කෝප්පයක්
  • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
  • සීනි මේස හැන්ඳක්
  • කරාබු නැටි 05 ක්
  • ලුණු

 

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බීට් අල පොතු හැර සෝදා රවුම් කපා ගන්න.භාජනයකට විනාකිරි, ලුණු, කරාබු නැටි, කුරුඳු පොතු හා සීනි එක්කර ලිප තබා නටන විට එය ලිපෙන් ඉවතට ගෙන රවුම් කැපූ බීට් දමා හොඳින් වසා තබන්න.දින 03 කට පමණ පසු කෑමට ගන්න.

Mon, 24 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!