බුරියානි බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා හාල් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 200 ක්
 • මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 150 ක්
 • සූදුරු හා කොත්තමල්ලි කුඩු ග්‍රෑම් 25 බැගින්
 • ගිතෙල් මේස හැඳි 06 ක්
 • කහ කුඩු තේ හැන්දක්
 • ඉඟුරු හා සුදුලූණු මේස හැඳි 02 බැගින්
 • ගරම් මසාලා කුඩු ග්‍රෑම් 10 ක්
 • සූදූරු ඇට මේස හැන්ඳක්
 • අමු මිරිස් කරල් 06 ක්
 • මී කිරි අඬුකෝප්පයක්
 • එනසාල් හා කරාබුනැටි 02 බැගින්
 • කුරුඳුපොතු කැබැල්ලක්
 • ලුණු තේ හැඳි භාගයක්
 • තම්බා කහ අතගා බැදගත් බිත්තරයක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • බැදගත් කජු ග්‍රෑම් හා සුල්තානා ග්‍රෑම් 50 ක්
 • බැදගත් අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • කොත්තමල්ලි කොළ ග්‍රෑම් 50 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කුකුල් මස් කැබලි කපා සෝදා ලුණු, කහ හා මිරිස් අතගා විනාඩි 05 ක් පමණ තිබෙන්නට හරින්න. බඳුනකට ගිතෙල් ටිකක් දමා රත්කර සූදුරු ඇට, කරාබුනැටි, එනසාල්, කුරුඳුපොතු දමා බැදෙන්නට හැර ඊටම කපාගත් ලූණු එක් කරන්න.මෙය රන්වන් පැහැයට බැද තක්කාලි හා අමු මිරිස් එක්කර හොඳින් කවලම් කරන්න.අඹරාගත් ඉඟුරු, සුදුලූණු දමා තෙම්පරාදු කර සීසන් කරගත් කුකුල් මස් එක්කර කවලම් කරගන්න.මුදවපු කිරි හා අනෙකුත් තුනපහද එක්කර වතුර ස්වල්පයක් දමා මස් කරිය සකසා ගන්න.සහල් බෙරි නොවන සේ උයා ගන්න.කැට නොසිටින පරිදි වෙනත් භාජනයක අසුරා ගන්න.ඉන්පසු බත් තට්ටුවක් ඒ මත කොත්තමල්ලි කොළ හා මස් කරියේ තට්ටුවක් ලෙස තට්ටු ක්‍රමයට අතුරා බත් වලට උඩින් පිරිසිදු තෙත රෙදි කඩක් දමා මද ගින්නේ විනාඩි 10 ක් 15 ක් තිබෙන්නට හරින්න.ඉන්පසු දීසියක අතුරා සරසා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!