බෙලි වලින් බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බෙලි ගෙඩි 02 ක්
  • වතුර අඬු කෝප්ප 05 ක්
  • සීනි මේස හැඳි දෙක හමාරක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බෙලි ගෙඩිය පිටින් තම්බා මදය සූරා වතුර දමා පොඩි කර පෙරා ගන්න.දැන් බෙලි ඉස්ම ලිප තබා උතුරන විට උඩට එන මැලියම් හා අපවිත්‍ර දේ ඉවත් කර ඉන්පසු සීනි හා ලුණු දමා බීමට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!