බේක් කරගත් බත් සමඟ බැදගත් අල ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බාස්මතී සහල් කිලෝ භාගයක්
 • බී ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කැරට් හා ලීක්ස් ග්‍රෑම් 50 බැගින්
 • ගිතෙල් තේ හැඳි දෙක හමාරක්
 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 100 ක්
 • තලාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු මේස හැඳි භාගයක්
 • ලුණු

අල ව්‍යාංජනය සඳහා –

 • කුඩා අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පිටි ටිකක්
 • කෝන් පිටි තේ හැන්ඳක්
 • ලුණු,ගම්මිරිස්, බටර් මේස හැඳි භාගය බැගින්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • තෙල් රත්කර සහල් හැර අනෙක් සියළු දේ බැදගෙන එයින් කොටසක් බඳුනෙන් ඉවතට ගන්න.එම තෙල් බඳුනටම හාල් දමා ලුණු කුඩු මේස හැඳි 02 ක් හා පමණට වතුර දමා බත පිසගන්න.දැන් බත බන්දේසියක දමා තුනී කරගන්න.බිත්තර දෙකක් ගසා බත මතට වත්කරන්න.මෙය සෙන්ටිග්‍රේට් 200 ක උෂ්ණත්වයෙන් විනාඩි 20 ක් පමණ බේක් කරන්න.දැන් බත සමඟ ගැනීමට අල ව්‍යාංජනය මෙසේ සාදා ගන්න.අල ටික ගෙන තම්බා පොතු හැර ගන්න.පිටි වලට වතුර දමා අනා ලුණු ද මිශ්‍ර කර ගොරෝසු මිශ්‍රණයක් සාදා ගන්න.තම්බාගත් අල මෙම මිශ්‍රණයේ ඔබා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.දැන් කෝන් පිටි තේ හැන්ඳක් වතුර ටිකකට මිශ්‍ර කර ලුණු, ගම්මිරිස් හා බටර් මේස හැඳි භාගයක් දමා එම මිශ්‍රණයේ අල ටික දමා පිසගන්න.මිශ්‍රණය ගොරෝසු වන විට ලිපෙන් බා ගන්න.දැන් එම දීසියේ පැත්තකින් කලින් බත සෑදීමේදී තෙම්පරාදු කර පැත්තකට කර ගත් එළවළු ද පැත්තකින් තබන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!