බේක් කළ මාළු සෝස් සමඟ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සාලයෝ, කුම්බලාවෝ හා බෝල්ලෝ වැනි මාළු ග්‍රෑම් 500 ක්
  • බටර් ග්‍රෑම් 50 ක්
  • චීස් ග්‍රෑම් 50 ක්
  • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
  • අඹරාගත් ඉඟුරු පෙත්තක් හා සුදුලූණු බික් 04 ක්
  • කෝන් ෆලවර් ස්වල්පයක්
  • ලුණු හා ගම්මිරිස් අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

  • මාළු සෝදා පිරිසිදු කර දික් අතට ඉරි අදින්න.ලුණු, ගම්මිරිස් හා විනාකිරි මිශ්‍ර කර මාළු මත අතුරා පැය 12 ක් පමණ ශීතකරණයේ පහළ තට්ටුවක දමන්න.පසුව අඹරාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු, කෝන් ෆලවර් හා බටර් මිශ්‍ර කර මාළු මත තවරා විනාඩි 40 ක කාලයක් සෙන්ටිග්‍රේට් 200 ක උෂ්ණත්වයේ බේක් කරගන්න.බේක් කිරීමේදී විනාඩි 30 ක් ගතවූ විට මාළුවා එළියට ගෙන ග්‍රේට් කරගත් චීස් උඩින් ඉස නැවත විනාඩි 14 ක් බේක් කරන්න.කැමති සෝස් වර්ගයක් සමඟ කෑමට ගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!