බෝංචි තෙම්පරාදුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බෝංචි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • සිහින්ව ලියාගත් සුදු ලූණු තේ හැන්ඳක්
  • බී ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
  • තෙල් මේස හැඳි 03 ක්
  • රම්පෙ
  • කරපිංචා
  • ලුණු
  • දෙහි

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බෝංචි සෝදා දිග අතට තීරු කපා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා සුදු ලූණූ ටික දමා බැදෙන්නට හැර සිහින්ව ලියාගත් බී ලූණූ හා රම්පෙ, කරපිංචා දමා යාන්තමට බැදෙන්නට හරින්න.ඉන්පසු කෑලි මිරිස්, කහ හා ලුණු දමා බෝංචි ටිකද එක්කර තැම්බුනු විට ලිපෙන් බා දෙහි යුෂ ටිකක් එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!