මඤ්ඤොක්කා තෙල් දැමීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • මඤ්ඤොක්කා ග්‍රෑම් 200 ක්
  • චිලි පේස්ට් මේසහැන්ඳක්
  • බීලූණු ගෙඩියක්
  • මාලු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • රම්පෙ
  • කරපිංචා
  • අබ ඇට ටිකක්
  • තෙල් ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • මඤ්ඤොක්කා පොතු හැර සෝදා කැබලි වලට කපා කහ සහ ලුණු ස්වල්පයක් දමා තම්බා ගන්න.තම්බාගත් කැබලි වතුර පෙරා ගන්න. එයට චිලිපේස්ටි ටිකක් දමා කවලම් කරන්න.ඉන්පසු වෙන භාජනයකට තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා රත් කර කැබලි කපාගත් ලූණු, මාලු මිරිස්, රම්පෙ සහ කරපිංචා දමා බැදෙන්නට හරින්න. ඒවා බැදීගෙන එන විට අබ ඇට ටිකක් දමා එහාට මෙහාට කර චිලිපේස්ට් කවලම් කර ගත් මඤ්ඤොක්කා දමා හොඳින් කවලම් කර මදක් බැදෙන්නට හැර ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!