මඤ්ඤොක්කා පොතු තෙම්පරාදුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • වියළාගත් මඤ්ඤොක්කා පොතු ටිකක්
  • තක්කාලි ගෙඩියක්
  • රතුලූණු ගෙඩි 06 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • වියළි හාල්මැස්සන් කීප දෙනෙක්
  • කෑලි මිරිස්
  • කරපිංචා
  • ලුණු
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • මඤ්ඤොක්කා පොතු සෝදා ගැඹුරු තෙලේ බැද තෙල් බේරෙන්නට හරින්න.හාල්මැස්සන් ද සෝදා බැදගන්න.දැන් තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා ලියාගත් රතු ලූණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි හා කරපිංචා දමා එය බැදෙන විට කෑලි මිරිස් හා ලුණු මිශ්‍ර කර ඉන්පසු මඤ්ඤොක්කා පොතු හා හාල්මැස්සන් එක් කර කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!