මඤ්ඤොක්කා මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මඤ්ඤොක්කා අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ගා ගත් පොල් පීරිසියක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • අමු මිරිස් කරලක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • අබ ස්වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්
 • කහ කුඩු
 • කරදමුංගු
 • කරපිංචා
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • මඤ්ඤොක්කා කුඩා කැබලි කපා වතුර දමා තම්බා වතුර පෙරා ගන්න.ඉතිරි ද්‍රව්‍ය සියල්ලම අඹරා ගන්න.මෙම පොල් මැල්ලුම වෙනත් භාජනයක තබා මද ගින්නේ පිස ගන්න.මැල්ලුම තැම්බෙන විට තම්බාගත් මඤ්ඤොක්කා කැබලි දමා කූරු ගා ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!