මට්න් හෝ චිකන් බුරියානි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල් කිලෝවක්
 • එළු මස් හෝ කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 750 ක්
 • රතු ලූණු හෝ ලොකු ලූණු කෝප්පයක්
 • සුදු ලූණු බික් 10 ක්
 • මාගරින් මේස හැඳි 03ක්
 • මුදවපු කිරි මේස හැඳි 05 ක්
 • සූදුරු ඇට තේ හැඳි 04 ක්
 • වතුර කෝප්ප 05 ක්
 • කරාබුනැටි 10 ක්
 • කරඳමුංගු ස්වල්පයක්
 • කුරුඳු කැබැල්ලක්
 • සිහින්ව ලියාගත් ඉඟුරු තේ හැඳි 02 ක්
 • කහ කුඩු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • හාල් සෝදා විනාඩි 15 ක් පමණ වතුරේ තබන්න.මස් කුට්ටි වලට කපා විනාඩි 20 ක් පමණ මුදවාපු කිරි වල දමා තබන්න.ඉඟුරු, සුදු ලූණු සිහින්ව අඹරන්න.බඳුනක් ලිප තබා මාගරින් දමා රත් කර ලියාගත් ලූණු දමා රන්වන් පැහැය වන තෙක් බැද කරාබුනැටි, කරදමුංගු, කුරුඳු හා මස් එකතු කර බැදගන්න.එය දුඹුරු පැහැ වන විට වතුර බේරා ගත් සහල් ඊට එක්කර ස්වල්ප වේලාවක් බැද බතට වතුර එක් කරන්න.බත තුන්කාලට තැම්බුනු පසු කහ කුඩු හා ලුණු දමා මද ගින්දරේ පිසගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!