මසාලා කොත්තු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 500 ක්
 • කැරට් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ලීක්ස් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 06 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • බිත්තර 04 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 06 ක්
 • ගම්මිරිස්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • දිය ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පාන්පිටි හලා වතුර ටික ටික දමමින් අතේ නොඇලෙන ලෙස අනා ගන්න.එය හොඳින් පිපෙන්නට පොල්තෙලින් දවටා තෙත රෙදි කඩකින් වසා පැය 02 ක් තිබෙන්නට හරින්න.එළවළු සියල්ල සිහින්ව කපා වෙන වෙනම තබා ගන්න.අනා ගත් පිටි මෝලිය ගුලි වලට කඩා ඉතා හොඳින් තුනී කර තැටියකට දමා ලේන්සු රොටී සාදා ගන්න. නිවුණු පසු සිහින්ව කෑලි වලට කපා ගන්න.තරමක් ලොකු තැටියක් උඳුන මත තබා තෙල් ටිකක් රත් කර එයට සිහින්ව කපා ගත් රම්පෙ, කරපිංචා හා එළවළු සියල්ලම දමා විනාඩි 07 ක් 08 ක් පමණ බැදගන්න.බිත්තර 04 ම ඒ මතට කඩා දමා කවලම් කරන්න.විනාඩි 02 කින් පමණ කපාගත් ලේන්සු රොටී එයට කවලම් කර හොඳින් බැද ගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!