මාළු අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සාලයෝ ග්‍රෑම් 200 ක්
  • ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්
  • කරදමුංගු ඇට 05 ක්
  • කරාබු නැටි 05 ක්
  • සීනි මේස හැඳි 02 ක්
  • ලුණු තේ හැන්ඳක්
  • කෝන් තෙල් මේස හැඳි 04 ක්
  • විනාකිරි අඬු කෝප් එකහමාරක්

සාදන ක්‍රමය –

  • සාලයා මාළුවාගේ හිස ඉවත් කර සුද්ද කර සෝදා ගන්න.දැන් බඳුනකට ගම්මිරිස් , කරදමුංගු, කරාබු නැටි, විනාකිරි, සීනි, ලුණු සහ කෝන් තෙල් දමා කවලම් කරන්න.සෝදාගත් මාළු මෙම මිශ්‍රණයට දමා වසා දවසක් ශීතකරණයේ තබන්න.දිනකට පසු පාවිච්චියට තන්න.මෙහිදී මාළු තැම්බීමට අවශ්‍ය නොවේ.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!