මාළු ඇඹුල් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කෙළවල්ලන් මාළු ග්‍රෑම් 500 ක්
  • ගොරකා ග්‍රෑම් 50 ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැන්ඳක්
  • කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්
  • අමු මිරිස් කරල් හතරක්
  • ලුණු කුඩු අවශ්‍ය පමණ
  • කරපිංචා
  • වතුර කෝප්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • මාළු වල හම හා කටු ඉවත් කර කෑලි කපා සෝදා ගන්න.කහ සහ ලුණු ටිකක් මිශ්‍ර කර ගොරකා ටික තම්බා අඹරා ගන්න.අඹරා ගත් ගොරකා බඳුනකට දමා කහ කුඩු, ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු වතුර සමඟ මිශ්‍ර කර ගන්න.මැටි බඳුනකට මාළු කැබලි හා ගොරකා මිශ්‍රණය දමා කවලමි කර අමු මිරිස් කපා කරපිංචා සමඟ මාළු වල උඩින් අතුරන්න.දැන් මාළු මිශ්‍රණය ලිප තබා පියනකින් වසා ඒ මතට ගිනි අඟුරු ටිකක් දමා තෙත සිඳෙන තෙක් පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!