මාළු ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තලපත් හෝ කෑලි කැපිය මාළු වර්ගයකින් කිලෝ 01 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අඹරා ගත් අමු ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • අඹරා ගත් සුදු ලූණු බික් 04 ක්
 • සීනි තේ හැඳි 02 ක්
 • සෝයා සෝස් තේ හැඳි 05 ක්
 • තක්කාලි සෝස් තේ හැඳි 05 ක්
 • සුදු ලූණු සෝස් තේ හැඳි 02 ක්
 • සුප් කැටයක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙක තුනක්
 • බටර් මේස හැඳි 02 ක්
 • අවශ්‍ය පමණ ලුණු
 • එළවළු තෙල් අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු සෝදා ලුණු, ගම්මිරිස් සමඟ වතුර කෝප්ප කාලක් දමා හොඳින් තම්බා ගෙන ගැඹුරු තෙලෙහි බැද ගන්න.තාච්චියකට බටර් දමා රත්වූ පසු සුදු ලූණු හා අමු ඉඟුරු දමාගන්න.ඉන්පසු ලොකු ලූණු, මාළු මිරිස් එයට දමා බැදගත් මාළුත් එකතු කරන්න.ලොකු ලූණු බාගෙට බැදෙන විට කෑලි මිරිස් එකතු කර ගන්න.සීනිද එකතු කර ඒ සමඟම සෝයා සෝස්, සුදු ලූණු සෝස්, තක්කාලි සෝස් දමා සුප් කැටයද එකතු කර හිඳෙන්නට හරින්න.පදමට ලුණුද එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!