මාළු බැඳුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • තලපත් මාළු ග්‍රෑම් 25 ක්
  • පාන් පිටි මේස හැඳි 03 ක්
  • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
  • ලුණු තේ හැඳි භාගයක්
  • බිත්තර සුදු මදයක්
  • කොන් පිටි මේස හැඳි 06 ක්
  • දෙහි යුෂ

සාදන ක්‍රමය –

  • තලපත් මාළු තීරු කපා සෝදා ගන්න.පාන් පිටි, කෝන් පිටි, ලුණු, මිරිස් කුඩු, ගසා ගත් බිත්තර සුදු මද බඳුනකට දමා හොඳින් අනා බැටරය සාදා ගන්න.ඉන්පසු දෙහි යුෂ පදම් කළ මාළු තීරු ගෙන බැටරයේ තවරා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!