මාළු බිස්ටේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පෙති කපාගත් මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • දෙහි ගෙඩි භාගයක යුෂ
 • පොඩි බී ලූණු ගෙඩියක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • සුදු ලූණු බිකක්
 • අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • අමු ඉඟුරු පෙත්තක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • බාගෙට කොටා ගත් ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්
 • රස අනුව ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • බඳුනකට තෙල් ටිකක් දමා රත් වන විට ලියා ගත් ලූණු, රම්පෙ කරපිංචා දමා බැදගන්න.එය බැඳුණු පසු සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු දමා බදින්න.ඊටම කහ, ගම්මිරිස් කෑලි හා ලුණු දමා බැදෙන විට මාළු ටික දමා වතුර ටිකක් එකතු කරන්න.එය දෙපැත්ත තැම්බෙන විට කපාගත් තක්කාලි අමු මිරිස් එකතු කරන්න.ලිපෙන් බා ගත් පසු දෙහි මිශ්‍ර කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!