මාළු මිරිසට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • මාළු ග්‍රෑම් 500 ක්
  • තක්කාලි ග්‍රෑම් 100 ක්
  • කුරුඳු පොත්තක්
  • ගම්මිරිස් ටිකක්
  • සුදු ලූණු
  • අමු ඉඟුරු
  • බැදගත් උලුහාල්
  • මිරිස් කුඩු
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • මාළු කෑලි වලට කපා දිය ලුණු සමඟ බඳුනකට සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු පෙති වලට කපා උලුහාල්ද දමන්න.ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු හා දිය ලුණු එයටම එක් කර මිශ්‍රණය දියකර ගන්න.පොතු ඉවත් කළ තක්කාලි වලට වතුර කෝප්පයක් දමා බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.එය ඉහත ද්‍රව්‍ය සමඟ මිශ්‍ර කර මාළු කැබලි දමා විනාඩි 10 ක් පමණ මද ගින්දරේ පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!