මාළු මෝජු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තලපත් මාළු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක් (තීරු ලෙස කපා ගන්න.)
 • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක් ( කුට්ටි ලෙස කපා ගන්න.)
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක් (තීරු ලෙස කපා ගන්න.)
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකයි කාලක්
 • ලුණු තේ හැඳි භාගයයි
 • දෙහි යුෂ තේ හැඳි භාගයයි
 • විනාකිරෙන් අඹරන ලද අබ මේස හැඳි 02 ක්
 • කහ කුඩු තේ හැදි කාලක්
 • තෙල් අඬු කෝප්ප භාගයයි
 • සීනි තේ හැඳි කාලක්
 • සිහින්ව කපා ගත් අඹ චට්නි මේස හැන්ඳක්

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු අඟලක පමණ කුට්ටි වලට කපා දෙහි, කහ කුඩු හා ලුණු සමඟ මිශ්‍ර කර ගන්න.ඉන්පසු ගැඹුරු තෙලේ බදින්න.වෙනත් භාජනයක් ගෙන අඹරාගත් ගම්මිරිස්, කහ කුඩු, සීනි, ලුණු එකට මිශ්‍ර කර එයට චට්නි ද දමන්න.මිරිස් හා ලූණු තෙලට දමා ගත් විගසම ඉවතට ගන්න.දැන් කලින් සාදා ගත් මිශ්‍රණයට බැදගත් මාළු, ලුණු, අමු මිරිස් කවලම් කර මාළු මිරිස්, තක්කාලි උඩින් දමන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!