මාළු විනිගර් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පරා මාළු ග්‍රෑම් 400 ක්
 • නොකැපූ රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සිහින්ව කැපූ සුදු ලූණු තේහැඳි භාගයක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • පොඩියට කැපූ ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • ගම්මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳුපොතු ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි මේස හැඳි 04 ක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • සිහින්ව කපා ගත් බී ලූණු ගෙඩියක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • හතරට පලාගත් තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • වතුර මේස හැඳි 04 ක්

සාදන ක්‍රමය –

 • පරා මාළුවා බඩවැල් හා කරමලය ඉවත් කර හීනියට දෙපසට ඉරි දෙකක් ඇඳ සෝදා ගන්න.පැතලි භාජනයක් ලිප තබා තෙල් ටික දමා රත්වූ පසු කුරුඳු පොතු දමා බැදෙන්නට හැර සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු හා කහ කුඩු හා වතුර මේස හැඳි 04ක් හා විනාකිරි දමා මාළුවා එයට දමා දෙපැත්ත හරවමින් තම්බා ගන්න.ඉන්පසු මාළුවා උඩින් නොකැපූ රතුලූණු, අමු මිරිස් තබා තවත් හොඳින් තම්බා ගන්න.මාළුවා දීසියක තබා බීලූණුත් තක්කාලිත් අමු මිරිසුත් සමඟ ලස්සනට සරසා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!