මාළු සඳහා කරි පේස්ට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • වියළි මිරිස් කරල් ග්‍රෑම් 100 ක්
  • සූදුරු ටිකක්
  • කහ ස්වල්පයක්
  • කරපිංචා
  • වියළි ගොරකා බික් 03 ක් 04 ක්
  • ලුණු කැට තේ හැන්ඳක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • වියළි මිරිස් නැටි කඩා සෝදා වේලා ගන්න.ගොරකා සෝදා වේලා ගන්න.හොඳින් වේලුනු මිරිස් හා ගොරකා ලුණු වතුරේ දමා දින 02 ක් පමණ පෙඟෙන්නට හරින්න.ඉන්පසු ගොරකා කෑලි කපා මිරිස් ද කෑලි වලට කඩා ලුණු කැටද කිසිසේත් මිශ්‍ර නොකර ගලේ අඹරා ගන්න.අඹරන්නට වතුර අවශ්‍ය නම් ලුණු වතුර ගන්න.මෙය ග්‍රයින්ඩරයේ ද හොඳින් කුඩුකරගත හැකිය.අවශ්‍ය නම් සුදු ලූණු බික් 02 ක්, කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක් ආදියද දැමිය හැක.කරපිංචා සෝදා අව්වේ වේලා අතින් කුඩු කර ගන්න.සූදුරු ටිකද තරමක් බැද කුඩුකර ගන්න.එය මිරිස් ගුලියටම මිශ්‍ර කරන්න.මේවා අඹරන විට වතුර එක් නොකිරීමට වගබලා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!