මාළු සලාදයක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අඹරාගත් අබ ටිකක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි භාගයක්
 • දෙහි ඇඹුල් ටිකක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්
 • රස අනුව ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • කපාගත් මාළු සෝදා ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, ලුණු දමා මික වේලාවක් අතඟා තබන්න.තෙල් ටිකක් ලිප තබා එයට මාළු දමා තෙම්පරාදු කර ගන්න.දැන් බඳුනක් ගෙන කපා ගත් ලූණු, මාළු මිරිස්, ලුණු, අබ, ලූණු, ගම්මිරිස් සහ ඔලිව් තෙල් දමා මිශ්‍ර කරන්න.දෙහි ඇඹුල්ද මිශ්‍ර කර තෙම්පරාදු කරගත් මාළු ද එකතු කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!