මාළු සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පෙති කැපිය හැකි මාළු ග්‍රෑම් 200 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
  • දෙහි ගෙඩියක යුෂ
  • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
  • අඹරාගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • සෝදා ගත් මාළු පෙති වලට ලුණු සහ වතුර ටිකක් එක් කර තම්බා ගන්න.අමු මිරිස් දිගට කපන්න.දැන් බඳුනක් ගෙන කපාගත් රතු ලූණු, අමු මිරිස්, ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු සහ දෙහි දමා මිශ්‍ර කරන්න.මෙයට තම්බා ගත් මාළු එකතු කර මිශ්‍ර කරන්න.අඹරාගත් කරපිංචා කොළ මාළු උඩින් දමන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!