මාළු සහ ඉස්සන් යෙදූ බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා හාල් ග්‍රෑම් 200 ක්
 • මාළු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කුඩාවට කැපූ ලොකු ලූණු ගෙඩියක් ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • සූදුරු තේ හැන්ඳක්
 • සුදු ලූණූ බික් 03 ක්
 • කුඩාවට කැපූ තක්කාලි ගෙඩියක්
 • ලූණු කොළ ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තෙල් මේස හැඳි 02 ක්
 • දෙහි යුෂ තේ හැන්ඳක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැන්ඳක්
 • උණු වතුර කෝප්ප එක හමාරක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සාමාන්‍ය ක්‍රමයට බත උයා ගන්න.තෙල් ලිප තබා රත්වන විට ලූණු එක්කර කුඩාවට කැපූ මාළු හා කුඩාවට කපාගත් ඉස්සන් එක්කර බදින්න.ඉඟුරු, සුදුලූණූ, වියළි මිරිස් කැබලි, සූදුරු ඊටම එක්කර බදින්න.කපාගත් තක්කාලි හා තක්කාලි සෝස් ද එක් කර ගන්න.බත් ටික ටික දමා තෙම්පරාදු කරන්න.කුඩාවට කපාගත් ලූණු කොළ දමා සරසා ගන්න.දෙහි ඇඹුල් ස්වල්පයක් බතට එක් කිරීමෙන් එය වඩාත් රසවත් වේ.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!