මාළු සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල්මැස්සන්, කාරල්ලන් වැනි කුඩා මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • සේර
 • ලුණු
 • ගොරකා
 • කුරුඳුපොතු
 • සැල්දිරි
 • පාන් කැබලි කීපයක්
 • ඉඟුරු
 • සුදු ලූණු

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු සෝදා වතුර කෝප්ප 03 ක් සමඟ ලිප තබා ලුණු, රම්පෙ, සේර, කුරුඳුපොතු හා සැල්දිරි දමා විනාඩි 10 ක් පමණ තම්බා ගන්න.ඉන්පසු එය ලිපෙන් බා හැන්ඳකින් පොඩි කර කටු ඉවත් කරන ලෙස පෙරා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා ඉඟුරු, සුදු ලූණු, සැල්දිරි ආදිය දමා විනාඩියකට පමණ පසු පෙරා ගත් මාළු වතුර එක්කර විනාඩි 03 ක් 04 ක් ලිප තබා අවශ්‍ය පමණට ගම්මිරිස් හා ලුණු එක් කර ගන්න.කොටුවට කපාගත් පාන් කැබලි ගැඹුරු තෙලේ බැද සැරසිල්ලක් ලෙසින් බඳුනේ ඇති සුප් මතුපිටට දමා පිලිගන්වන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!