මැලේ ක්‍රමයට රසවත් බතක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බාස්මතී ග්‍රෑම් 500 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩි 03 ක්
 • සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • රතු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කටු රහිත කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • ළපටි බෝංචි ග්‍රෑම් 75 ක්
 • අමු ඉඟුරු ස්වල්පයක්
 • ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 02 බැගින්
 • ග්‍රීම්ස් පේස්ට් තේ හැඳි භාගයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බත පදමට පිස ගන්න.බෝංචි කරල් ලොකුවට කපා ගන්න.ඉන්පසු රතු මිරිස් කරල්, ලුණු, සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු, ග්‍රීම්ස් පේස්ට් එකට මිශ්‍ර කර හොඳින් අඹරා ගන්න.ඉස්සන් කපා සෝදා පොතු ඉවත් කර සෝදා ගත් මස් පොඩි කැබලි වලටද කපා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා රත්වන විට ඉස්සන් හා මස් කැබලි දමා බැදගන්න.අඹරාගත් මිශ්‍රණය එයට එක්කර බෝංචි ද දමා සීනි ද මිශ්‍ර කර ගන්න.ඉන්පසු ග්‍රීම්ස් පේස්ට් සමඟ බතද තෙලට එක්කර හොඳින් කවලම් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!