මෑ කරල් ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මෑ කරල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පොඩියට කැපූ තක්කාලි ගෙඩියක්
 • කපාගත් ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • සීනි තේ හැන්ඳක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • තෙල්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මෑ කරල් කෑලි වලට කඩා ගැඹුරු තෙලේ බැද තෙල් බේරෙන්නට හරින්න.බඳුනක් ලිප තබා තෙල් රත්වන්නට හැර එයට ලූණු, අමු මිරිස්, කුරුඳු පොතු හා රම්පෙ, කරපිංචා දමා බැදෙන්නට හරින්න.කෑලි මිරිස්, සීනි, ලුණු දමා බැදෙන්නට හැර තක්කාලි ද එක්කර පොඩි වන තුරු තැම්බෙන්නට හැර මෑ කරල් ටික දමා කවලම් කරන්න.ලුණු ද මිශ්‍ර කර ගන්න.

Fri, 21 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!