මීට් බෝල් කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මීට් බෝල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • සූදුරු කුඩු තේහැඳි එක හමාරක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
 • කුඩාවට කැපූ සුදුලූණු බික් 06 ක්
 • ලියාගත් ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • ලියාගත් ලූණූ
 • කහ කුඩු
 • කරදමුංගු ස්වල්පයක්
 • කුරුඳු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • සේර
 • උකුකිරි හා දියකිරි
 • තෙල් මේස හැඳි 02 ක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • තෙල් ලිපතබා රත් වන විට ඉඟුරු, සුදු ලූණූ, රම්පෙ, කරපිංචා, සේර, කුරුඳු හා ලූණු දමා යන්තම් බැදීගෙන එන විට තුනපහ වර්ග ද එක්කර දියකිරි මිශ්‍ර කරන්න.මීට් බෝල් දමා තැම්බෙන්නට හැර උකුකිරි දමා උතුරුවා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!