රට ඉඳි පුඩිම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ඇට ඉවත් කළ රට ඉඳි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • සීනි ග්‍රෑම් 125 ක්
  • පිටි ග්‍රෑම් 125 ක්
  • කිරි කෝප්ප භාගයක්
  • බිත්තර 03 ක්
  • සාදික්කා කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
  • බේකින් පවුඩර් ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • රට ඉඳි සිහින්ව කපා ගන්න.පිටි වලට බේකින් පවුඩර් දමා හලා ගන්න.සීනි හා බිත්තර හොඳින් ගසාගෙන ටිකෙන් ටික පිටි එකතු කරමින් ගසා ගන්න.ඉන්පසු කිරි හා සාදික්කා කුඩු එකතු කර කවලම් කර ගන්න.බටර් ගාන ලද අච්චුවකට මුලින්ම රටඉඳි දමා එය උඩට අනෙක් මිශ්‍රණය එක්කර තෙල් කඩදාසියක් දමා අවශ්‍ය නම් කජු මද ස්වල්පයක්ද ඉස වාෂ්පයෙන් තම්බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!